בצל הרצח באיתמר Itamar, Help Prevent More Deaths

English & unsubscribe infosee below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim

בצל הרצח באיתמר Itamar, Help Prevent More Deaths

 

מאז הרצח באיתמר, הסתבר כי ב-27 שנות קיומו של היישוב, הממשלה טרם הספיקה לאשר תכנית מתאר (תב"ע) ליישוב:: http://www.srugim.co.il/17342-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA-27-%D7%A9%D7%A0%D7%94-%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90-%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8%D7%95-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91   (אם 27 שנים לא מספיקות כדי לאשר ליישוב חוקי תכנית מתאר – אין פלא שהמתנחלים בונים מאחזים "לא-חוקיים"…)

 

הסתבר גם, שאילו היה תב"ע באיתמר, יתכן שרצח משפחת פוגל היה נמנע כי ניתן היה לשדרג את איכות הגדר הבטחונית שתבחין יותר טוב בין אזעקות אמת להתראות שווא:  http://www.inn.co.il/News/News.aspx/216742

 

בתגובה, 45 ח"כים חתמו על מכתב הקורא לממשלה לדרוש משר הבטחון לאשר בדחיפות את  התב"ע של איתמר (דווח בעיתון מקור ראשון ביום שישי).  45 הח"כים הנ"ל לא כוללים אף שר. השרים בדרך כלל אומרים, שלא מקובל שהם יחתמו על מכתבים.  אם כך, עלינו להזכיר להם, שאי-חתימתם נובעת (אנו בטוחים) מידיעה שהם  יכולים – וחייבים – לפעול בתוך הממשלה לטובת העניין! אנא אנא כן פנו לשרים. אפשר מכתב אישי ו.או הנה מכתב לדוגמא:

 

כבוד השר, דחוף, הנידון: איתמר, בצל רצח משפחת פוגל

 ביישוב איתמר נרצחו מאז הקמתו 22 תושבים (מתוך 200 משפחות)

כולל 5 בני משפחת פוגל הי"ד.  יש קונצנזוס רחב בכנסת על כך שישוב  חוקי שהוקם על פי החלטת ממשלה, כמו איתמר, זכאי לכל הזכויות הקיומיות

ושאי-אישור תב"ע  הוא התעללות בתושבים:

* הגדר הבטחונית לא חודשה כי ליישוב  אין תכנית מתאר

* ביה"ס בו למדו הילדים שנרצחו שוכן בצריפים – "אסור" לבנות מבנה כי אין תב"ע

לסיכום, תושבי  הישוב איתמר הם בני ערובה עד ששר הבטחון יחתום בשם הממשלה, על התב"ע.   לדעת  45 ח"כים, כולל 9 מסיעת קדימה, הגיע הזמן לעשות זאת. אבקש לדעת מה אתה כחבר הממשלה עושה בנידון. למשל:  תקנון הממשלה מאפשר לך להגיש עד יום ד הקרוב,

הצעה לסדר היום הממשלתי.  אשמח אם תשקול להגיש הצעה להצבעה מיידית: "ממשלת ישראל מאשרת את תכנית המתאר של היישוב איתמר".

 

המיילים של השרים הם:  ministers’ email addresses

sar@moch.gov.il; roeil@moin.gov.il; minister@most.gov.ilministerts@most.gov.il;  sar@tourism.gov.il; sar@mfa.gov.il; sar@mof.gov.il; sar@mot.gov.il; sar@mops.gov.il; yedelstein@knesset.gov.il; gerdan@knesset.gov.il;bbegin@knesset.gov.il; myaalon@knesset.gov.il; mcachlon@knesset.gov.il; yiskatz@knesset.gov.il;llivnat@knesset.gov.il; gsaar@knesset.gov.il; ypeled@knesset.gov.il;ysteinitz@knesset.gov.il; sshalom@knesset.gov.il; iaharon@knesset.gov.il; aliberman@knesset.gov.il;ulandau@KNESSET.GOV.IL; slandver@knesset.gov.il; smiseznikov@knesset.gov.il; dhershkovitz@KNESSET.GOV.IL; mnahari@knesset.gov.il; aatias@knesset.gov.il; eyishay@knesset.gov.il; ymargi@knesset.gov.il; yakovm@dat.gov.il; sar@sviva.gov.il; Sar@justice.gov.il; sar@moc.gov.il;sar@moia.gov.il;sar@environment.gov.il;sar@mni.gov.il;

 

אם שר/ה עונה — אנא לדווח לנו מה היא או הוא ענה.

 

למי שמוכן להשקיע – עדיף כמובן לא לשלוח מייל, אלא לצלצל או לפקסס. מספרי טלפון ופקס הם כאן: http://www.pmo.gov.il/PMO/Government/Offices/ .

 – כשמתקשרים יש לבקש את לשכת השר.

 

Since the Fogel family was killed in Itamar, numerous Knesset members has visited and urgently investigated the status of this community. It turns out that the community building plan (Taba, in Hebrew) that Itamar submitted was never approved by government — although the Itamar community was established by government decision 27 years ago! It also turns out (see links in the Hebrew section above for more information about these facts, Hebrew only unfortunately) that the deaths of the parents and their three small children might have been prevented if the poor quality electronic anti-terrorism barrier surrounding the community had been properly upgraded. However, again, because the Taba community building plan had not been approved, legal advisors get queasy about approving even the upgrading of a potentially life-saving anti-terrorism barrier. This situation obviously requires each of us to take urgent action. Here’s how:

 

On Friday, Makor Rishon (Hebrew weekly) reported that 45 of Israel’s 120 Knesset members petitioned the government to immediately approve Itamar’s Taba community building plan. However, the 45 signatories did not include a single minister, since Israel’s ministers have traditionally claimed they should not be expected to sign petitions or letters (although US Senators do so all the time) since they are “too senior”. This is fine, but let’s contact the ministers just to check: are using their senior powers and authorities in order to be MORE helpful to Itamar than the 45 signatories – not LESS helpful. A sample letter you can send to the ministers is below. Best of all (even better than email!) is to telephone or fax the ministers, using the telephone/fax information here:  http://www.pmo.gov.il/PMO/Government/Offices/    and simply asking the minister to please work to get the Itamar Taba community building plan approved. Either speak to whoever answers, or ask to be put through to “lishkat ha-sar” – the minister’s personal bureau.

 

Example fax or email:

 

Email addresses: see above, in the Hebrew, in the paragraph marked ministers’ email addresses.   

Text:

re: Itamar, Help Prevent More Deaths. Dear Minister, In the aftermath of the horrific Itamar terror attack, it is my understanding that failing to get Itamar’s community building plan approved – 27 years after it should have been approved!! – has already endangered the people of Itamar, whose 200 families have suffered terribly: 22 terrorism-caused deaths over the last 2 decades! Also, I understand that the murdered children’s school is housed in huts to this day, since it is “illegal” to build even a school building  in Itamar without first getting this Taba building plan approved.  Finally, I understand that 45 Israeli legislators, NOT including yourself, have signed an appeal to have the Itamar Taba community building plan approved immediately, after a 27 year (!) wait. This is obviously a blatant human rights issue, and the Government of Israel, of which you are a member, should immediately get this plan approved and immediately afterward, get the electronic barrier upgraded and a proper school built for the little children. Mr. Minister, you have personal responsibility here. I understand that by virtue of the Government of Israel’s Takanon Regulations, you as a minister are personally entitled to submit an urgent call to the Government to vote THIS WEEK on the Itamar community building plan and I urge you to submit the necessary one-page document TODAY. I look forward to hearing from you IMMEDIATELY on this shocking issue. Thank you very much. (name and contact particulars)

 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

 

נוער המטה המשותף הגיע אחר הצהריים לפנות את ברק מאקירוב

הפגנת המטה המשותף לוועדי המתיישבים וקוממיות כנגד ברק

אחר הצהריים קיימו פעילי המטה המשותף לוועדי המתיישבים של שומרו, בנימין ותנועת קוממיות  הפגנה הקוראת לניתוקו של אהוד ברק מאחריות הביטחון של ישראל.

 בהשתתפות בני נוער מהישוב איתמר.צעדו הפעילים לכיוון ביתו של אהוד ברק במגדלי אקירוב כאשר בני הנוער התלבשו כשוטרי יס”מ, כשהם לובשים סרבלים כהים ועליהם דגלי ישראל  קטנים. בראש צעדו שני בני נוער ואחזו צו הריסה ענק לביתו של ברק במגדלי אקירוב. למפגן הצטרף גם טרקטור שנועד ל’הריסת הבית’.

מפגן זה הוא חלק מקמפיין חדש של וועדי המתיישבים בשומרון ובנימין ותנועת קוממיות שנועד להביא לפיטוריו של אוהד ברק לאחר מסע דה לגיטימציה ופגיעה מתמדת בהתיישבות.

 

תמונות מהמשמרת ליד ביתו של השר ד”ר בני בגין הערב

פעילים ליד ביתו של השר ד”ר בני בגין
 הערב, גם בגשם, עמדו אזרחים מול ביתו של השר ד”ר בני בגין ועל יד בית יו”ר הכנסת ראובן ריבלין.
על הכרזות שנשאו הפעילים נכתב: “בגין- אל תהיה חלש, אמור לברק שלום, עכשיו!”
מאז יום שלישי השבוע אייש המטה המשותף (קוממיות + וועדי המתיישבים של שומרון ושל בנימין) משמרות מול בתי שרי הליכוד:
גדעון סער, סילבן שלום, בני בגין ויו”ר הכנסת רובי ריבלין.
הפעולות להוצאת  אהוד ברק מהממשלה ימשכו ויתגברו. זאת לאור המחדלים הרבים של ממשלת ברק-נתניהו בתחום הלאומי, אשר הגדישו את הסאה
התמונות באדיבות תנועת קוממיות. להצטרפות למחאה ליד בתי השרים אנא פנו  02-5482102/3   052-6070521    02-9974424                                                              

תגובת מטות ערים לפיגוע

תגובת מטות ערים לפיגוע:
 
אנו מתחננים בפני השרים, אל תסכנו את המדינה היהודית היחידה בעולם, חיזרו להתנגד בנחרצות להקמת מדינה פלשתינית. במצב העכשווי, אפשר בקלות "לשים ברקס" לטרור כשהוא מרים ראש כמו היום. ואילו, אם תקום מדינה פלשתינית בגלל אי-התנגדותכם, יאבדו לחלוטין ולבלי שוב, 90% מהיכולת לשים ברקס לטרור.
  
מטות ערים תנועת שטח של הימין, שהוקמה ב-1992 ע"י אנשי ימין תושבי הערים הגדולות שאינם מתנחלים.

מי הצביע נגד יהודה ושומרון – ומי סירב לעשות כן?

23.2.11  מי הצביע נגד יהודה ושומרון – ומי סירב לעשות כן?
 
סיכום של אופן הצבעתם של נבחרי הציבור, בהצעת החוק להחלת החוק הישראלי על יישובינו ביהודה ושומרון.
 
 

כל נציגי ש”ס — כולל השרים!! — סירבו להצביע נגד יהודה ושומרון:

דוד אזולאי                         אינו נוכח

אריאל אטיאס                    אינו נוכח

 יצחק  וקנין                         אינו נוכח

נסים זאב                          אינו משתתף בהצבעה

אלי ישי                           אינו נוכח

אמנון כהן                          אינו נוכח

יצחק כהן                           אינו נוכח

אברהם מיכאלי                  אינו נוכח

אריאל אטיאס                    אינו נוכח

יעקב מרגי                         אינו נוכח

משולם נהרי                      אינו נוכח

 

חיים אמסלם                      אינו נוכח

 

כל נציגי המפד”ל סירבו להצביע נגד יהודה ושומרון:

דניאל הרשקוביץ                אינו נוכח

אורי אורבך                       אינו נוכח

זבולון אורלב                      אינו נוכח

 

 

כל נציגי  ישראל ביתנו — כולל השרים!!! — סירבו להצביע נגד יהודה ושומרון, למעט דני איילון שידוע כתומך מדינה פלשתינית:

אביגדור ליברמן                  אינו נוכח

השר!! יצחק אהרונוביץ             אינו נוכח

עוזי לנדאו                         אינו נוכח

אורלי לוי אבקסיס               אינה נוכחת

סופה לנדבר                      אינה נוכחת

אנסטסיה מיכאלי                אינה נוכחת

אלכס מילר                        אינו נוכח

סטס מיסז’ניקוב                 אינו נוכח

דני אילון                            נגד יהודה ושומרון

רוברט אילטוב                    אינו נוכח

רוברט טיבייב                     אינו נוכח

חמד עמאר                       אינו נוכח

 משה מטלון                       אינו נוכח

פניה קירשנבאום                אינה נוכחת

ליה שמטוב                        אינה נוכחת

 דוד רותם                          אינו נוכח

 

רוב ח”כי הליכוד (גם יו”ר הקואליציה וסגני השרים!) סירבו להצביע נגד יהודה ושומרון:

זאב אלקין                         אינו משתתף בהצבעה

אופיר אקוניס                    אינו נוכח

גילה גמליאל                     אינה נוכחת 

 דני דנון                             אינו נוכח

ציפי חוטובלי                      אינה נוכחת

 חיים כץ                             אינו נוכח

יריב לוין                             אינו נוכח

לאה נס                             אינה נוכחת

 ציון פיניאן                           אינו נוכח

 איוב קרא                           אינו נוכח

מירי רגב                           אינה נוכחת

כרמל שאמה                     אינו נוכח

 

 

2 שרי ליכוד לא הצביעו נגד יהודה ושומרון:

ישראל כץ                          אינו נוכח

סילבן שלום                       אינו נוכח

 

 

ח”כי יהדות התורה נחלקו: 3 סירבו להצביע נגד יהודה ושומרון, 2 הצביעו נגד יהודה ושומרון

ישראל אייכלר                    אינו נוכח

 יעקב ליצמן                        אינו נוכח

מנחם אליעזר מוזס            אינו נוכח

 

משה גפני                  נגד

אורי מקלב                  נגד

 

 

כמובן שמפלגת העבודה, מרצ, ורבים מ”קדימה” וערבים הצביעו נגד יהודה ושומרון:

מוחמד ברכה                     נגד

אילן גילאון                        נגד 

מתן וילנאי                         נגד

עינת וילף                          נגד

שלי יחימוביץ                      נגד

 ניצן הורוביץ                       נגד

אורית זוארץ                      נגד

חנין זועבי                          נגד

ג’מאל זחאלקה                  נגד

אחמד טיבי                     –  נגד.

ציפי לבני                           נגד

חנא סוייד                          נגד

גדעון עזרא                        נגד

יוחנן פלסנר                       נגד

נחמן שי                            נגד

עפו אגבאריה                    נגד

 אלי אפללו                        נגד

 זאב בילסקי                     נגד

 מגלי והבה                       נגד

  רחל אדטו                       נגד

יעקב אדרי                         נגד

חיים אורון                          נגד

דליה איציק                        נגד

טלב אלסאנע                     נגד

אריה ביבי                          נגד

רוני בר-און                         נגד 

דב חנין                             נגד

יואל חסון                           נגד

אורית נוקד                        נגד

שלום שמחון                      נגד

 

שרי הליכוד ויו”ר הכנסת: רובם  אכזבו והצביעו עם השמאל והערבים נגד יהודה ושומרון:

יולי יואל אדלשטיין              נגד

 גלעד  ארדן                       נגד

זאב בנימין בגין                   נגד

משה יעלון                         נגד

משה כחלון                        נגד

לימור לבנת                       נגד

יוסי פלד                            נגד

 בנימין נתניהו                      נגד

גדעון סער                         נגד

ראובן ריבלין                       נגד

יובל שטייניץ                       נגד

 

 

שמאלני הליכוד הצביעו כמובן נגד יהודה ושומרון:

מיכאל איתן                        נגד

דן מרידור                          נגד

 

ואחרונים חביבים – 4 חברי האיחוד הלאומי – הצביעו  כמובן בעד יהודה ושומרון

 

לפרטים: http://www.knesset.gov.il/plenum/heb/plenum_search.aspx, לבחור תאריך 23.2.11 ולגשת לעמוד 104