תגובה על פטירתו של הרב עובדיה יוסף- מטות ערים

תגובה על פטירתו של הרב עובדיה יוסף- מטות ערים

נזכור את צוואתו של הרב עובדיה יוסף, "מצוות יישוב ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות"
ואת התנגדותו הנחרצת לנסיגה מגוש קטיף ומצפון השומרון
ונעשה הכל לקיים צוואתו הנ"ל.
בכך ניתן כבוד גדול ואמיתי לאחד מגדולי פוסקי דור התקומה.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *