שעות ספורות לאחר ופנייתו האפיפיור למופתי המוסלמי להפסיק להשתמש באלימות…

שעות ספורות לאחר ביקור האפיפיור בהר הבית, ופנייתו אל המופתי המוסלמי שלא להשתמש באלימות בשם האל, ערכו במקום מאות מוסלמים הפגנת תמיכה במחבלים הכלואים.

במטה ארגוני המקדש מוחים על השימוש הטרוריסטי שנעשה בהר הבית. פעילויות אלו מעודדות את ארגוני הטרור להעצים את פעילותם האלימה בהר הבית.
על רשויות החוק למנוע כל פעילות בלתי חוקית בהר הבית, במקום לרדוף אחר יהודים שמתפללים או מניפים את דגל המדינה .
הנה תמונות מהמטה המשותף למען הר הבית

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *