רוה”מ רבין ביום העלייה לקרקע בגוש קטיף: ברכת הצלחה להתישבות הקבע שלכם

רוה”מ רבין ביום העלייה לקרקע בגוש קטיף: “ברכת הצלחה להתישבות הקבע שלכם”

נסרק מאלבום האורחים של היישוב הראשון בגוש קטיף (נצר חזני)
אותר לבקשת תנועת מטות ערים — ע”י ארכיון מרכז קטיף

 

 


This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *