קרי, כך מביאים את השלום! תודה למשפחת גדיאל מבית גמליאל

 
לפי המסורת היהודית, אם ישמרו בני ישראל שתי שבתות הם מייד “נגאלים”.
 הדברים נאמרים בשם רבי שמעון בר יוחי – בגמרא,  במסכת שבת קיח, ב.
 
חג חירות שמח לכל עם ישראל ממטות ערים


This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *