קטע קשה נוסף כדוגמה למה שהפך לדפוס התנהגות של צה”ל , לאסוננו

תודה לחברנו עו”ד בועז שפירא מתל-אביב
 
—– Original Message —–
Sent: Monday, December 17, 2012 2:05 PM
Subject: קטע קשה נוסף כדוגמה למה שהפך לדפוס התנהגות של צה”ל , לאסוננו


מצורף לצפייתכם קטע נוסף, אחד מני רבים, המאפיין דפוס התנהגות של צבא הגנה לישראל
רק קול ציבורי חזק ותובעני יכול לגרום לתופעה הקשה הזו שסכנות נוראיות   
בצידה, לעבור מן העולם
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *