פרופ’ ארנס, שר הבטחון לשעבר: מדינה פלשתינית – לא ריאלי

“פתרון של שתי מדינות הוא לא ריאלי, זה גם לא יכול להיעשות מבחינה פוליטית”, אמר שר הביטחון לשעבר, פרופ’ משה ארנס. “העקירה בגוש קטיף הייתה טעות גדולה מאוד, הייתה טראומה לכל עם ישראל, לא רק לאנשים שעקרו אותם מבתיהם. אין ממשלה בישראל, לא ליכוד ולא עבודה ולא לפיד, שיכולים לעקור מאה אלף ישראלים מבתיהם”.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *