פליירים נגד מדינה פלשתינית (מפג”ז) מטעם מטות ערים חולקו אתמול בכנס של נחלה, התנועה המיישבת

Flyers were distributed in Jerusalem yesterday by Mattot Arim organization, warning of the dangers of an interim agreement with the Palestinians.
פליירים נגד מדינה פלשתינית (מפג”ז) מטעם מטות ערים חולקו אתמול בכנס של נחלה, התנועה המיישבת
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *