עיתון ג’ואיש פרס מסקר את מחאת סגנית השר ציפי חוטובלי בנושא זכויות יהודיות בקבר דוד המלך

עיתון ג’ואיש פרס בניו-יורק מסקר את מחאת סגנית השר ציפי חוטובלי בנושא זכויות יהודיות בקבר דוד המלך


This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *