סרטונים שהעביר בועז שפירא מתל-אביב

האם באמת אפשר לסמוך על כוחות בינלאומיים להגנה על גבולותינו??
 

דוגמאות מההיסטוריה: מנהיגינו אמרו לארה”ב לא!! והשמים לא נפלו. לקט מרשים של דוגמאות. מומלץ מאד!!


This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *