נאמני ארץ ישראל נוספים בצפת

לועידה בצפת

גרינבאום משה צבי

וויס ברוך

חסן אילן

רפאלי אליהו

 

ולמועצת הסניף בצפת

הרב אוהד איילי

גרינבאום משה צבי

וויס ברוך

וויס דליה

וויס שלום

חסן אילן

כהן אורגד יעקב

כהן יעל

רפאלי אליהו

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *