מומחה לבטחון, אדריכל ההתנתקות: איש לא חזה שהחמאס ישתלט כתוצאה מההתנתקות

 איש לא חזה שהחמאס ישתלט על המערכת הפלסטינית, אמר אדריכל ההתנתקות, תת-אלוף עיבל גלעדי
איך חגי סגל היה אומר? שוב שכחו לשאול את ילדי המתנחלים בני ה-3
 

This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *