ויתור מסוכן Dangerous Concession

English & unsubscribe info — see below

רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

can't read the Hebrew? Open the attachment

אל תמתין למייל הבא ממטות ערים. היכנס לבלוג שלנו, http://mattotarim1.blogspot.com.

  

ממשלת הימין עומדת לוותר – נא למחות ולבלום

 

ראש הממשלה אמר השבוע, בוועדת חוץ ובטחון בכנסת, שבכוונתו, אולי, להעביר שטח "קטן" באיזור השליטה הישראלי ביהודה ושומרון, לידי הפלשתינים.

 

השטח ה"קטן" נמצא במרכז איזור בנימין ליד היישוב עטרת. לכן:

 

החלשת כל איזור בנימין – גוש התיישבות מאד גדול וחזק המונה מעל 30 ישובים  —  יהפך לשני גושונים קטנים חלשים ומנותקים.

 

2 יישובים ישראלים יופקרו – עטרת ונוה צוף – ויהפכו למובלעות מבודדות בתוך שטח ערבי ענק. כך ממשלת נתניהו הקודמת "ריסקה" גם את יישובי צפון שומרון (גנים וכדים) – היא ביצעה נסיגה ליד היישובים האלה שבודדה אותם בתוך גוש ערבי גדול, ובהמשך, ממשלה אחרת פשוט "השלימה את המהלך" והחריבה אותם לגמרי (בהתנתקות).   

 

מקורות:

דיווחים על הוויתור המתוכנן: http://www.inn.co.il/News/News.aspx/207326  http://www.inn.co.il/News/News.aspx/207333 http://www.inn.co.il/News/News.aspx/207324

על גוש ההתישבות בנימין   http://www.binyamin.org.il/ 

על היישוב עטרת http://www.binyamin.org.il/?CategoryID=146&ArticleID=240&Page

על היישוב נווה צוף http://www.binyamin.org.il/?CategoryID=146&ArticleID=237&Page

 

נא לפנות לשרים. אימרו להם: עליכם לצלצל לרוה"מ, לדרוש דיון חירום, ולהודיע לאמצעי התקשורת על התנגדותם הנמרצת – הכל כדי להוריד מן הפרק מייד, את הוויתור החמור במרכז בנימין, ליד נווה צוף ועטרת. נא לדווח מייד אל mattot.arim@gmail.com על כל תשובה שתקבלו – תודה רבה.

 

sar@moch.gov.il; roeil@moin.gov.il; minister@most.gov.ilministerts@most.gov.il;  sar@tourism.gov.il; sar@mfa.gov.il; sar@mof.gov.il; sar@mot.gov.il; sar@mops.gov.il; yedelstein@knesset.gov.il; gerdan@knesset.gov.il;bbegin@knesset.gov.il; myaalon@knesset.gov.il; mcachlon@knesset.gov.il; yiskatz@knesset.gov.il;llivnat@knesset.gov.il; gsaar@knesset.gov.il; ypeled@knesset.gov.il;ysteinitz@knesset.gov.il; sshalom@knesset.gov.il; iaharon@knesset.gov.il; aliberman@knesset.gov.il; slandver@knesset.gov.il; smiseznikov@knesset.gov.il; dhershkovitz@KNESSET.GOV.IL; mnahari@knesset.gov.il; aatias@knesset.gov.il; eyishay@knesset.gov.il; ymargi@knesset.gov.il; yakovm@dat.gov.il; sar@sviva.gov.il; Sar@justice.gov.il; sar@moc.gov.il;sar@moia.gov.il;sar@environment.gov.il;sar@mni.gov.il;

 

טלפונים ופקסים של השרים — כי טלפונים ופקסים עדיפים על מיילים!! 

http://mattotarim1.blogspot.com/2010/07/tel-nos-and-fax-nos-for-rightwing.html

 

 

Netanyahu's slipping… please help NOW

 

Netanyahu said this week, in the Knesset's Foreign Affairs and Defense committee, which is not open to the public, that he is thinking of ceding a certain area, right in the middle of the Binyamin Regional council, to the Palestinians, making it, of course, off-bounds and dangerous for Israeli travel and normal life. This is a most serious matter for 2 reasons:

 

a. the Binyamin Regional council, a very strong area of Jewish settlement with over 30 communities, will be split into 2 small, weak pieces with no artery between them.

 

b. Two beautiful Israeli communities, Ateret and Neve Zuf, will turn into isolated Israeli enclaves within a vast Arab expanse. This has already caused the downfall of several Israeli communities. For example, Netanyahu made exactly the same move, some years ago, against Ganim and Kadim, 2 Northern Shomron communities: he gave the land around them to the Palestinians, just as he is thinking of doing now, left Ganim and Kadim as helpless enclaves, and all that was left for a later prime-minister to do was to "finish the job" by actually razing the isolated, weakened communities to the ground and forceably deport all their inhabitants, as part of the disengagement.

 

Block this now! Contact the ministers now and urge them:

 

DEAR MINISTER — HELP BINYAMIN COUNCIL AND THE COMMUNITIES OF ATERET AND NEVE ZUF — by publicly expressing YOUR strong opposition to making serious and dangerous concessions in that area! Thank you!

 

Email the ministers – email addresses are above, in the Hebrew section. Even better, if your time allows could you possibly telephone and fax as many ministers as you can, using this list: http://mattotarim1.blogspot.com/2010/07/tel-nos-and-fax-nos-for-rightwing.html. You can speak in English – firmly insist that you want to be transferred to someone who will understand. Do not agree to hang up and send a fax — say that it is the office's job to write down telephone messages. If your last name begins from A – L, begin calling and faxing from the top of the list of ministers. If your last name begins from M – Z, begin at the bottom of the list of ministers. That way, all ministers will hear from us.  

 

Thank you so much for your valuable assistance. As usual, please could you inform mattot.arim@gmail.com immediately if a minister gets back to you.

 

More details: http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=182642       http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/190844

Hebrew language site re Binyamin Region http://www.binyamin.org.il/ 

Hebrew language site re Ateret and Neve Zuf communities  http://www.binyamin.org.il/?CategoryID=146&ArticleID=240&Page    http://www.binyamin.org.il/?CategoryID=146&ArticleID=237&Page

 

Don't wait for the next Mattot Arim updt, go into our blog anytime http://mattotarim1.blogspot.com

 

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *