הימין ל”עבודה”: זנחתם את מורשת רבין! – עם גרף מצורף

הימין ל"עבודה": זנחתם את מורשת רבין!
לרגל יום הזכרון לרוה"מ יצחק רבין ז"ל, תנועת מטות ערים, המתנגדת למדינה פלשתינית, מטיחה במפלגת העבודה  האשמה מפתיעה: זנחתם את מורשת רבין
  
ביום הזכרון לרבין ז"ל, פנתה תנועת מטות ערים המונה 20 אלף פעילים ומתנגדת למדינה פלשתינית, בפנייה מפתיעה למפלגת העבודה. לדברי התנועה, מפלגת העבודה זנחה את מורשת רבין, שכן היא מביעה תמיכה בהקמת מדינה פלשתינית בעוד ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל התנגד להקמת מדינה פלשתינית.
 
במכתב ששיגרו מטות ערים לנציגי מפלגת העבודה בכנסת, ציינו: "אנו, כישראלים גאים, נאמנים לדרך, מבקשים ביום העצוב הזה להזכיר לכם, שעד 1992 דבקתם במורשתו של יצחק רבין ז"ל: כללתם במצע מפלגתכם, את התנגדותו של יצחק רבין ז"ל, למדינה פלשתינית. http://www.archavoda.org.il/AvodaArch/matza/index.asp.
 
"ואולם, מאז 1992 – זנחתם את מורשת רבין. הלכתם שבי אחרי רעיון העיוועים של מדינה פלשתינית. אך טבעי הדבר, שהציבור זנח אתכם והידרדרתם עוד ועוד."
 
לפנייה המפתיעה, צורף גרף ובו אכן נראית יציבות ברמה של מעל 40 מנדטים כל עוד מפלגת העבודה התנגדה למדינה פלשתינית בהתאם למורשת רבין, לעומת צניחה תלולה במספר המנדטים משנת 1992, עת מפלגת העבודה פסקה מלהתנגד להקמת מדינה פלשתינית ביהודה ושומרון. 
 
לדברי מטות ערים, החלטת מפלגת העבודה לתמוך בהקמת מדינה פלשתינית ביהודה ושומרון, "עגומה" והיא "פגעה ועוד תפגע רבות, בבטחונם של אזרחי ישראל – במרכז, בתל-אביב, בירושלים, ובנמל תעופה בן-גוריון." 
 
"ביום הזכרון ליצחק רבין ז"ל, אנו קוראים לכם להתעשת, לחזור למורשת רבין, ושכל אחד מכם יאמר, כפי שאמר בשעתו יצחק רבין ז"ל, את המילים החשובות כל כך לבטחון ישראל: אני מתנגד להקמת מדינה פלשתינית." כך הציעו חברי מטות ערים לנציגי מפלגת העבודה המצטמקת, תוך הפניה לראיון לשבועון טיים הבינלאומי שבו אכן רבין ז"ל הביע את התנגדותו להקמת מדינה פלשתינית: : http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,979266,00.html#ixzz12kCqB81C
 
המכתב של מטות ערים למפלגת העבודה – להלן:
 
———- Forwarded message ———-
From: מטות ערים <mattot.arim@gmail.com>
Date: 2010/10/19
Subject: הימין ל"עבודה": זנחתם את מורשת רבין! – עם גרף מצורף
To: binyaminb@knesset.gov.il, dbensimon@knesset.gov.il, abraverman@knesset.gov.il, ahudb@knesset.gov.il, iherzog@knesset.gov.il, matanv@knesset.gov.il, syechimovich@knesset.gov.il, ecabel@knesset.gov.il, oritn@knesset.gov.il, pinespaz@knesset.gov.il, aperetz@knesset.gov.il, ssimhon@knesset.gov.il, gmagadle@knesset.gov.il, einatw@knesset.gov.il

לכבוד: נציגי מפלגת העבודה הנכבדים בכנסת ישראל,
 
שלום רב, 
 
הנידון: מפלגת העבודה – זנחתם את מורשת רבין
 
היום יום הזכרון לרצח יצחק רבין ז"ל. כל אחד מצווה ביום זה, לזכור את יצחק רבין ז"ל בדרכו.
 
אנו, כישראלים גאים, נאמנים לדרך, מבקשים ביום העצוב הזה להזכיר לכם, שעד 1992 דבקתם במורשתו של יצחק רבין ז"ל: כללתם במצע מפלגתכם, את התנגדותו של יצחק רבין ז"ל, למדינה פלשתינית. למשל, הנה מצע 1992: http://www.archavoda.org.il/AvodaArch/matza/index.asp.
 
מאז 1992 – זנחתם את מורשת רבין. הלכתם שבי אחרי רעיון העיוועים של מדינה פלשתינית. אך טבעי הדבר, שהציבור זנח אתכם והידרדרתם עוד ועוד. ראו איור מצ"ב של תוצאות החלטתכם העגומה שפגעה ועוד תפגע רבות, בבטחונם של אזרחי ישראל – במרכז, בתל-אביב, בירושלים, ובנמל תעופה בן-גוריון. 
 
ביום הזכרון ליצחק רבין ז"ל, אנו קוראים לכם להתעשת, לחזור למורשת רבין, ושכל אחד מכם יאמר, כפי שאמר בשעתו יצחק רבין ז"ל, את המילים החשובות כל כך לבטחון ישראל: אני מתנגד להקמת מדינה פלשתינית. אסמכתא (משבועון טיים הבינלאומי): : http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,979266,00.html#ixzz12kCqB81C

 
TIME.com 
 
 

I Oppose the Creation of a Palestinian State

בכבוד רב,

 
פעילי מטות ערים
 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *