הודעה לתקשורת:תגובה להחלטת שר החינוך לאפשר ביקורי מורשת

תנועת מטות ערים ברכה הערב את שר החינוך על החלטתו לאפשר לתלמידים לבקר במערת המכפלה החל משנת הלימודים הבאה. עד כה, כולם התפלאו שהדור הצעיר לא מכיר את המורשת. לא הבינו שכדי להכיר את המורשת צריך לבקר באתרי המורשת, החלטתו של שר החינוך היא החלטה חינוכית-ערכית שתעניק צביון מחודש לעם היהודי.  

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *