בהריון Expecting

Shalom. As you probably know, early Sunday morning in the Givat Ronen outpost near Har Bracha, the border and riot police, without warning, swooped down upon the home of the Apharsimon family, and destroyed it. Why? Because it was built during the construction freeze and was thus “illegal”. Now Defense Minister Ehud Barak can proudly show off his “handiwork” to U.S. officials on his upcoming visit there.
 
The Apharsimons are pregnant with their first child. They invested NIS 100,000 of their own money to build their home in Eretz Yisrael and now, thanks to the Israeli government’s misguided actions, it lies smashed to pieces (see attached pictures).
 
As you read this message, there is a drive under way to raise the money so that they can rebuild – the ONLY response one could give in the face of such an outrage. Of the NIS 100,000 needed, about NIS 35,000 has been raised. Please regard this appeal for help as an opportunity to right a wrong and to leave your mark on the hilltops of the Shomron.
 
Checks can be made out to ” אנחנו על המפה ”   or  “Anachnu al Hamapa” and sent to me. 
 
Michael Gottlieb
HaNachal 84
Ginot Shomron 44855
 
הרס ביתה של משפחת אפרסמון – בהריון בדרך לילד הראשון
דרושות תרומות לבנייה מחדש של הבית שהם בנו מכספם – 100 אלף שח
המחאות לפקודת “אנחנו על המפה
לשלוח אל: גוטליב, הנחל 84, גינות שומרון 44885
 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *